1. Zwrot towarów

Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego produktu. 

W takim przypadku zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.
Zwracane produkty prosimy odesłać do magazynu na adres:

Soluz Sp. z o.o.
Słowiańska 57,
66-400 Gorzów Wielkopolski

UWAGA!!

Prosimy o przesłanie wypełnionego 'formularza odstąpienia od umowy' (PDF/Skan/Zdjęcie) na adres sklep@soluzlighting.com przed odesłaniem produktu. Formularz prosimy także umieścić w przesyłce. 

Koszty odesłania produktu ponosi kupujący, nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem do naszego magazynu. 

Zwracany towar musi być w oryginalnym opakowaniu. Może nosić wyłącznie takie ślady używania, które  wynikają z ich użycia w sposób konieczny do stwierdzenia ich cech charakteru, cech i funkcjonowania po rozpakowaniu i zamontowaniu. Oznacza to, że Klient ma możliwość sprawdzenia towarów w warunkach domowych, ale nie może ich używać (zabrudzenia, rysy, wgniecenia)

Do odsyłanego towaru prosimy o dołączenie wypełnionego FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY >>.

Gwarantujemy zwrot kosztów zamówionego towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki ze zwrotem do naszego magazynu.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

2. Reklamacje produktów

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad technicznych, niekompletności, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem.

Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub z tytułu rękojmi za wady Towaru.

Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie towaru Outletowego i które były podstawą obniżenia jego ceny. 

W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

  • - sklep@soluzlighting.com
  • - telefonicznie: +48 519 086 959 wtorek-piątek w godz. 10:00-18:00, sobota 10.00-16.00

w celu określenia przyczyny i rodzaju zgłaszanej reklamacji.

Konsultant ustali z Klientem sposób zwrotu reklamowanego towaru.

Prosimy o nieodsyłanie towaru bez wcześniejszego kontaktu z Działem Obsługi Klienta!

Przypominamy, że nie przyjmujemy paczek wysłanych do naszego magazynu za pobraniem.

Odsyłając zareklamowany towar Klient może posłużyć się FORMULARZEM REKLAMACYJNYM >>.

Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu (faktura dostępna jest w Twoim profilu w zakładce Twoje zakupy).

Klient może również złożyć pisemne oświadczenie i odesłać je wraz z towarem. W oświadczeniu prosimy podać:

  • - nr zamówienia
  • - dokładny adres klienta
  • - nazwę i numer reklamowanego produktu,
  • - powód reklamacji danego produktu
  • - oczekiwanie co do sposobu rozwiązania reklamacji
  • - informację, czy klient korzysta z rękojmi czy też z naprawy gwarancyjnej (o ile produkt jest objęty gwarancją).

Jeżeli zareklamowany produkt sprzedawany jest jako zestaw, prosimy o odesłanie w ramach reklamacji wszystkich elementów składowych zestawu.

Zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane na bieżąco i rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca usunie wadę, wymieni towar na wolny od wady, ewentualnie obniży cenę produktu lub zwróci pełną cenę produktu, jeżeli wymiana towaru na nowy bądź usunięcie wady okażą się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów od Sprzedawcy.

Prosimy pamiętać o tym, że w przypadku uzasadnionej reklamacji oświadczenie Klienta o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy jest wiążące dla Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.

W przypadku braku możliwości wymiany czy naprawy towaru (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie, jaką zapłacił Klient. Pieniądze będą oddane na konto z którego zostało opłacone zamówienie lub wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, najpóźniej w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. 

Dane sklepu Soluzlighting.com

Soluz Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 57
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 599 318 48 63